Botigues virtuals Prestashop

PrestaShop és junt amb Magento els gestors de tendes virtuals més utilitzats a la xarxa. Recomanem PrestaShop per a la creació de tendes virtuals amb una bona oferta d'afegits i plugins disponibles al mercat Prestashop, i amb costos més reduits que la plataforma Magento.

D'entre els serveis relacionats amb PrestaShop destaquem la possibilitat de programar qualsevol tipus de mòdul PrestaShop amb la funcionalidad desitjada pel client així com un servei exclusiu d'optimització de rendiment de tendes virtuals creades en aquesta plataforma, per a executar-lo amb la màxima agilitat possible amb els mínims recursos de servidor.

Podeu veure alguns dels nostres projectes aquí

Com ho fem?

1

Disseny gràfic d'interfície plantilla

 • Proposta de disseny sobre plantilla web escollida.
 • Entrega de propostes de disseny gràfic per a la creació de la pàgina web; (Mockups).
 • Entrega de portada i interior en format de captura de pantalla per a l´acceptació del disseny per part del client.
 • Creació d´arxius font amb el disseny de seccions, efectes i accions per a determinar detalls a desenvolupar; (Final mockups).

Eines utilitzades: Adobe Photoshop i Adobe Illustrator
Perfil del responsable: dissenyador d´interfície d´usuari (user interface designer (UI)).
2

Maquetació web

 • Maquetació web HTML5.
 • Codi HTML i CSS fàcilment inteligible per a futures actuacions i identificació d'errors.
 • Optimització del pes de codi i continguts web per a una ràpida càrrega al servidor de producció.
 • Creació de CSS amb especial atenció a Web Responsive Design; maquetació testejada per a optimitzar la vista en 3 formats de mida de pantalla per a terminals mòbils.
 • Retoc fotogràfic per a optimitzar imatges i fons de caixes a maquetar.
 • Modificar estètica en fulla d´estils i codi de Widgets com afegit de Twitter, facebook i/o Google+.
 • En opció, possibilitat de validar codi amb normativa W3C i optimització de vista per Internet Explorer 7 i 8.

Entorns i eines utilitzades: Servidors LAMP o Windows i software d´edició HTML/CSS.
Perfil del responsable: maquetació HTML/CSS.
3

Entorn preproducció i Control versions

 • Creació d'entorn de preproducció en servidors interns d'Erigin.
 • Descarregar aplicatiu base a implantar.
 • Instal.lar aplicatiu base al domini de preproducció.
 • Canviar permisos per a permetre realitza accions com a usuari no administrador (usuari públic).
 • Si es requereix, realitzar canvis en la configuració del servidor per a optimitzar el rendiment i velocitat de l'aplicatiu.
 • Implantació de gestor de control de versions d'arxius GIT.

Entorns i eines utilitzades: Servidors LAMP o Windows i GIT (control de versions d'arxius).
Perfil del responsable: desenvolupador Back-end developer i director de sistemes Chief Technology Officer (CTO).
4

Desenvolupament PrestaShop

 • Descarregar última versió del gestor de continguts web PrestaShop (castellà)
 • Instal.lar PrestaShop a preproducció d´Erigin i posteriorment al domini del client.
 • Instal·lació i/o Configuració de mòduls de gestió de paraules claus, gestió tarifes enviaments, optimitzadors de posicionament SEO i altres mòduls creat per Erigin.
 • Instal·lació i/o Configuració de mòdul de d´avís legal de cookies.
 • Instal·lació i/o Configuració de mòdul de passarel·la de pagament Paypal i passarel·la banc (LaCaixa, Sabadell, BBVA, etc..)
 • Configuració d´importació de base de dades de productes anterior (texte, descripció, preu...).
 • Instal·lació i/o Configuració d´idiomes i edició de continguts no traduïts en mòduls i arxius base de PrestaShop.
Entorn: LAMP (es requereix servidor Linux) + recomanat HTTPS (certificat de seguretat).
Us de programació:PHP, JavaScript, HTML/CSS
Perfil del responsable: Front-End PrestaShop developer i Back-End PrestaShop developer.
5

Control i Testing

 • Fase Testing Preproducció: proves internes amb contacte continu amb el client durant l´etapa de desenvolupament. Primera fase de proves sempre realitzada en entorn de preproducció.
 • Fase Testing Producció: de proves serà el testing a realitzar en servidor de producció un cop realitzada la implementació del projecte. Fase conjunta amb el client per col · laborar en les proves sobre l´entorn de producció, havent de lliurar llistat d´errors i detalls amb un màxim de 48 hores des implantació en producció.

 • Aquest servei pot incloure algunes de les següents tasques:
  • Proves funcionals de l´aplicació / web.
  • Proves manuals d´scripts, execucions automàtiques, processos interns de l´aplicació.
  • Proves de visualització en navegadors i / o diferents terminals.
  • Proves manuals d´enllaços trencats.

Perfil del responsable: responsable de control i proves test lead, tester i responsable proves client.

Consultoria i formació

Formació PrestaShop
L´objectiu principal del curs es aprendre a administrar la tenda virtual PrestaShop amb l´objectiu d'administrar comandes, factures i les preferències de PrestaShop.
Entre aspectes d´aquesta formació s´inclou:

 • Administrar clients de la tenda virtual.
 • Creació i modificació de continguts de les pàgina estàtiques.
 • Familiarització amb l´editor de textes del gestor de continguts i les traduccions.
 • Familiarització amb el gestor de preus d'enviament.
 • Administrar els productes presents a la tenda virtual, fotografies, descomptes i productes relacionats.

*Erigin Creacions S.L. pot assessorar en la tramitació de la subvenció en formació per a empreses Fundación Tripartita.

Manteniment PrestaShop
El manteniment de plataformes PrestaShop inclou els següents serveis:

 • Implantar actualitzacions crítiques periòdiques del PrestaShop.
 • Solucionar incidències i actualització de mòduls PrestaShop programats a mida per Erigin.
 • Proporcionar suport als usuaris administradors, responent a les consultes sobre gestió i administració del contingut des del gestor PrestaShop.
 • Prestar assessorament sobre nous requisits funcionals.
 • Prestar assessorament a decidir implantar nous mòduls PrestaShop.
 • Revisió bàsica d´optimització i rendiment.