Consultoria analítica web

  • Anàlisi de les estadístiques de la pàgina web o portal.
  • Entrega d´informe de recomanacions i problemes detectats.
  • Formació presencial d´ús de la plataforma de registre d´estadístiques web.
Eines utilitzades: Google Analytics, Premium i Universal Analytics / Adobe Omniture SiteCatalyst.
Perfil del responsable: consultor d´estadístiques web Analytics Consultant