Consultoria SEO

Informe bàsic d´optimització SEO

  • Anàlisi del web i extracció dels criteris més potenciats actualment.
  • Evaluació de la situació als cercadors amb entrega d'informe de posicionament actual (actualitzable sota demanda).
  • Estudi, si es necessari, de l´estat de les pàgines de la competència (Enginyeria inversa dels competidors).
  • Anàlisi de paraules clau i augment de tràfic qualificat (millora conversió).
  • Detecció dels canvis necessaris per a millorar el posicionament natural amb optimització on-page, codi Font, capa semántica, etc.
  • Eines utilitzades: software d'analisi i auditor de codi per SEO (search engine optimization)
  • Perfil del responsable: consultor SEO (search engine optimization)
  • Termini d´execució: 10 dies.