Creativitat i desenvolupament de banners

  • Presentació de propostes mockups del disseny.
  • Desenvolupament d'animacions i efectes en banner.
  • Creació de versions en diferents mides d'implantació (Leaderboard, Half Banner, Full Banner, Medium Banner, etc...)
Perfil del responsable: analista i planificador de mitjans Digital Media Planner