Disseny d'aplicacions gràfiques

  • Presentació de propostes mockups del disseny.
  • Maquetació d'aplicació gràfica en paper de carta.
  • Maquetació d'aplicació gràfica en sobres amb o sense finestra.
  • Maquetació d'aplicació gràfica en factures i/o pressupostos.