Disseny d'interacció i usabilitat

  • Anàlisi de les seccions definides en els requeriments del client.
  • Estructuració reduïnt a la informació a les unitats mínimes bàsiques.
  • Organització agrupant les unitats bàsiques de manera distintiva.
  • Etiquetatge de les seccions per a una fàcil.
  • Comportament de la interfície, amb definició d´accions d´arrossegar i deixar anar, seleccions, punter del ratolí, etc.
  • Dissenyar la disposició de les diferents caixes d´informació a l´emplaçament més adient.
  • Mètodes d´avaluació amb usuaris Card Sorting obert; llibertat absoluta en disposició de targetes.
  • Analitzar la facilitat de cerca de la informació per part de l´usuari.
Eines utilitzades: Card Sorting online amb optimalworkshop.com
Perfil del responsable: dissenyador d´experiència i d´usuari user experience design (UXD)