Disseny gràfic d'interfície web

  • Entrega de propostes de la línia gràfica a seguir; entrega de mockups portada i interior per a l´acceptació del disseny per part del client.
  • Creació d´arxius font amb el disseny de seccions, efectes i accions per a determinar detalls a desenvolupar; (Final mockups).
Eines utilitzades: Adobe Photoshop, Illustrator, Fireworks
Perfil del responsable: dissenyador d´interfície d´usuari (user interface designer (UI)).