Estudi de mitjans online

  • Creació d'estratègia i planificació de mitjans online.
  • Anàlisi dels mitjans publicitaris proposats segons objectiu target del client.
  • Planificació online en publicitat CPC, xarxes socials, blogs i comunitats online.
Perfil del responsable: analista i planificador de mitjans Digital Media Planner